O pilových řetězech

DĚLENÍ ŘETĚZU
Dělením řetězu se rozumí vzdálenost mezi kterýmikoliv třemi po sobě následujícími nýty dělena dvěmi
Dělení řetězu OREGON 1/4”, .325”, 3/8”, .404” a 3/4”.

TLOUŠŤKA HNACÍHO ČLÁNKU
Tloušťkou hnacího článku se rozumí tloušťka článku, který běží v drážce vodící lišty.

Průmyslové normy tlouštěk hnacích článků jsou .043 (1,1 mm),.050 (1,3 mm), .058 (1,5 mm) a .063 (1,6 mm).

Řetězy OREGON® s tlouštkami .080 (2 mm) a .122 (3,1 mm) jsou určeny pro harvestery.

 

ČÁSTI ŘEZACÍHO ZUBU

ČÁSTI PILOVÉHO ŘETĚZU

TERMINOLOGIE PRO ÚDRŽBU ŘEZACÍCH ZUBU

IDENTIFIKACE ZNAČENÍ HNACÍCH (VODÍCÍCH) ČLÁNKů
Témeř všechny pilové řetězy OREGON® jsou označeny číslem, které je následováno jedním nebo dvěma písmeny ( 73 LPX, 91 VG ...)
Čísla jsou vyraženy na hnacích (vodících) článcích a indikují rozměr řetězu (dělení a tlouštku hnacích článků).

JAK OSTŘIT ŘEZACÍ ZUBY

OSTŘENÍ ŘEZACÍCH ZUBů KULATÝM PILNÍKEM
 Přesvědčte se, že 1/5 nebo 20% průměru pilníku vždy přesahuje hřbet řezacího zubu. Použití správného vodítka je nejjednodušší způsob pro dodržení této polohy pilníku.

   Pro dodržení správného úhlu ostření veďte směrové vodítko vždy tak,aby vyznačené rysky byly rovnobežné s Vaším řetězem.

  Nejprve naostřete řezací zuby na jedné straně řetězu, pak naostřete řezací zuby na druhé straně řetězu. Délka všech řezacích zubů musí být stejná !     A=B


 

SNÍŽENÍ OMEZOVACÍCH PATEK

Většina pilových řetězů OREGON® má na omezovací patce vyraženo číslo,ktere určuje správné sníženi omezovací patky (v tisícinách palce).

Použijte měrku pro správné snížení omezovacích patek. Kontrolujte správné snížení omezovacích patek po každém 3 - 4
ostření.   Měrku pro snížení omezovacích patek nasaďte na horní část řetězu tak, aby omezovací patka byla zasunuta ve výřezu měrky.
  Jestliže omezovací patka vystupuje z měrky, odpilujte plochým pilníkem presahující část. Nikdy nesnižujte omezovací patky více, než je uvedeno.V žádném případé nesnižujte hřbety nárazníků spojovacích a hnacích článků.

 

  Pilujte od vnitřní strany řezného zubu ven.  Po snížení omezovacích patek upravte vždy přední část každé omezovací patky do původniho tvaru (zaobleného, nebo stupnovitého).
 

 
 
 
 
TOPlist