Pokyny pro údržbu a bezpečnost práce s motorovou pilou

Vaše motorová pila je jen tak dobrá, jak dobrý je Váš pilový řetěz, Vaše vodící lišta a řetězka. Všechny tyto části pracují v týmu, a proto musí být jako tým udržovány.Správně udržovaný řetěz, lišta a řetězka zabezpečují vynikající řezný výkon. Nesprávně udržovaný pilový řetěz zapříčiní poškození lišty a řetezky, má malý řezný výkon a zvyšuje nebezpečí úrazu.
 

DULEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
BEZPECNOSTNÍ SYMBOL
Tento bezpečnostní symbol je používán pro zdůraznění pravidel bezpečné práce. Jestliže spatříte tento symbol, důkladně pročtěte a pečlivě sledujte takto zdůrazněná pravidla pro bezpečnost práce. Snížíte tím nebezpečí vzniku pracovního úrazu!.

UPOZORNĚNÍ
Všechny pilové řetězy mohou být příčinou zpětného vrhu motorové pily,což může vésti k nebezpečné ztrátě kontroly nad motorovou pilou, ohrožení obsluhy pily a přihlížejících. Dodržujte všechny pokyny uvedené v NÁVODU K OBSLUZE Vaší motorové pily.
Respektujte pokyny pro správnou obsluhu a údržbu pilového řetězu, vodící lišty a řetězky!


ZÁSADY OMEZUJÍCÍ MOŽNOST VZNIKU ZPĚTNÉHO VRHU MOTOROVÉ PILY
 Uvědomte si Vaše osobní schopnosti ovládání motorové pily
 Seznamte se důkladně s Vaším pilovým řetězem
Jestliže nemáte dostatek zkušeností a neabsolvovali jste speciální kurs pro zvládnutí zpětného vrhu, pak Vás OREGON® nabádá používat pouze řetězy,které jsou konstruovány pro snížení nebezpečí vzniku zpětného vrhu.


CO JE ZPĚTNÝ VRH
Zpětný vrh je nebezpečný zpětný nebo dopředný pohyb vodící lišty motorové pily vznikající v okamžiku, kdy pilový řetěz v oblasti vrcholu vodící lišty narazí na jinou prekážku než řezaný kmen, jako např. jiný kmen, větev nebo když dojde k sevření vodící lišty v řezu.

POMOC K ZABRÁNĚNÍ ÚRAZU
ZÁSADY PRO OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU ZPĚTNÉHO VRHU
Buďte v každém okamžiku připraveni na možnost vzniku zpětného vrhu. Vždy sledujte polohu vrcholu vaši vodící lišty.
Různé druhy pilových řetězů jsou vhodné pro většinu prováděných prací. Používejte vždy řetěz vhodný pro Váš typ řezání, řetěz co nejbezpečnější s nejmenším nebezpečím zpětného vrhu.
Vodící lišty se štíhlým vrcholem jako je OREGON® DOUBLE GUARD jsou doporučeny pro Vaši maximální bezpečnost s nejmenším nebezpečím zpětného vrhu.

OCHRANNÉ POMUCKY A ODĚVY
Oblékněte se odpovídajícím způsobem pro druh vykonávané práce nepoužívejte oděv, který je příliš těsný, nebo příliš volný.
Používejte vždy ochranné rukavice, zabrání smeknutí a ochráni Vaše ruce.
Používejte pevnou obuv (nejlépe s ocelovou špičkou) pro ochranu vašich chodidel.
Používejte schválený typ ochranné přilby pro ochranu hlavy
Používejte tlumiče hluku pro ochranu sluchu
Používejte ochranné brýle nebo ochrannou síťku schváleného typu pro ochranu zraku.
Používejte ochranné kalhoty nebo ochranné vložky pro zabránění zranění vašich dolních končetin.


POUŽÍVEJTE VŽDY SPRÁVNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPU
• Motorovou pilu držte vždy tak, aby pravá ruka ovládala páčku plynu a levá ruka pevně obemykala přední rukojeť.
• Pro lepší a bezpečnější ovládání motorové pily mějte vždy levou paži nataženu.
• Motorovou pilu držte vždy pevně oběma rukama. Palec levé ruky musí obemykat přední rukojeť zespoda.
• Stůjte vždy po straně motorové pily, nikdy ne zezadu.
• Řežte vždy plnými otáčkami motoru
• Používejte vždy pilový řetěz a vodící lištu se sníženým nebezpečím zpětného vrhu.
• Udržujte vždy motorovou pilu, pilový řetěz, vodící lištu a řetězku v perfektním technickém stavu
• Udržujte vždy pevný a vyvážený postoj
• Vaší motorovou pilou řežte vždy pouze dřevo ! Něřežte žádný jiný materiál.

UPOZORNĚNÍ
 Před zahájením práce si ujasněte pracovní postup :
• Stanovte místo dopadu káceného stromu.
• Zvažte, zda Vaše motorová pila nemůže bý nepředpokládaně vymrštěna káceným stromem.
• Zaujměte bezpečné postavení.
 Nidkdy nerežte nad úrovní Vašich ramen.
 Nikdy neřežte v koruně stromu nebo ze žebříku.
 Vždy vykažte prihlížející z prostoru práce s motorovou pilou.
 Nikdy nedovolte, aby druhá osoba držela řezané dřevo.

 
 
 
 
TOPlist