Pilové řetězy

 

Údržba lišty:

Údržba lišty  je velmi důležitým faktorem při fungování dnešních vysokorychlostních, vysoce-výkonných pil.


Na chvíli se zastavte a zamyslete se nad tím, jaká část řetězu přejede po liště během jedné sekundy. Kolem 80m řetězu mine jedno místo během jedné sekundy. Během hodiny toto číslo stoupne téměř k 100km/h řetězu. Vzhledem k této rychlosti a lehkému mazání, podléhají lišta i řetěz během normálního používání opotřebení.

Výskyt  abnormálního opotřebení je zpravidla způsoben nedostatečnou údržbou. Chybou je obvykle  špatné ostření řetězu, nedostatečně napnutý řetěz nebo nedostatečné mazaní řetězu.


Známky opotřebení na spodní části řetězu (zubu), rýhy a čáry odrážejí stav Vaší lišty. Pravidelná kontrola řetězu upozorní na  nutnou údržbu. Řešte problémy okamžitě a vyhnete se tím dalšímu poškození  nebo výměně lišty nebo řetězu, případně obojího.

 

 

Zde je pár příkladů:

 

1. Pokud je opotřebení spodní strany vodícího článku ploché, šedá oblast na obrázku, drážka lišty je mělká na konci lišty nebo na rovné části lišty. (obrázek A)

 


2. Pokud je opotřebení spodní strany vodícího článku vyklenuté, je drážka lišty mělká u vrcholu lišty. S největší pravděpodobností jsou úplně pryč materiály odolné proti opotřebení (obrázek B
3. Pokud drážky lišty nejsou rovné a čtvercové, části řetězu budou vypadat takto (obrázek C)

 


4. Pokud drážky lišty jsou hrubé, nerovné, budou články řetězu vypadat takto. (obrázek D)

 

Jak kontrolovat opotřebení drážky lišty:

 

Nejprve napněte řetěz.  Pak umístěte pravítko  (nebo něco rovného) mezi lištu a řeznou stranu jednoho zubu. Tlačte zub stranou, jak nejvíce to půjde. Mezi pravítkem a lištou by měla vzniknout mezera 1/16 až 1/8 palce.  Řetěz by měl být podporován čtvercovým tvarem drážky.  Pokud to tak není, je ten pravý čas na výměnu lišty (obrázek E)

 

 

Aby Vám lišta lépe sloužila kontrolujte denně následující:

 

1. Drážka lišty je rovná a hladká. Obě drážky musí být rovné a tvořit čtverec s boky lišty.  Musí být udržován originální tvar lišty (obrázek F)

 


2. Upravte šířku a hloubku drážky. Šířka by měla být v rozmezí od .002" do .005" širší než rozteč řetězu, který je používán. Hloubka drážky by měla být  v rozpětí minimálně 5/16" a maximálně 27/64". (obrázek G
3. Zkontrolujte lištu spodním pohledem, jestli je rovná. Lišta může být prohnutá a uživatel to vůbec nemusí vědět. Ohnutá lišta by měla být okamžitě narovnána, případná nehoda může poškodit lištu i řetěz.

 

Obecná pravidla údržby:


Protože řetěz a lišta fungují  společně jako tým, několik jednoduchých rad může pomoci, aby  pracovali efektivně.

 

1. Udržujte zuby ostré. Provádějte pravidelnou kontrolu.
2. Dbejte na to, aby bylo broušení rovnoměrné. Ujistěte se, že úhly broušení jsou stejné na obou stranách.
3. Udržujte omezovače řezacího zubu rovnoměrné na obou stranách řetězu, aby to odpovídalo doporučenému nastavení.
4. Používejte dostatečné množství oleje na mazání řetězu a lišty. Olej je levnější než nová lišta nebo řetěz.
5. Vyměňujte lištu pravidelně a odstraňte nahromaděné piliny z mazacího otvoru a drážky lišty. Lištu pravidelně otáčejte.
6. Napněte správně řetěz. Právě tak pevně, aby bylo možné ho po liště posunovat rukou. Napnutí řetězu pravidelně kontrolujte, ale ne v případě, že je řetěz horký. Počkejte dokud nevychladne tak, abyste se ho mohli bez obav dotýkat.

 

Při rychlosti 85 km / h, znamenají čtyři hodiny provozu pily, že řetěz ujede přes lištu 300 a více kilometrů. Pozor na stav řetězu a lišty, časté mazání chrání Vaši pilu.

 

 

Kontrolní seznam řešení problémů:

Snažíte se udělat nějakou práci na dvoře a Vaše stará dobrá pila se chová divně? Tady najdete, co udělat, když:

 

A) Řetězem nejde otočit:


• je příliš napnutý
• otřepené vodící drážky
• smáčknutá drážka lišty
• řetěz mimo řetězku
• zaseknuté vodící kolečko lišty
• zaseknutá brzda řetězu
• nedostatečné/nevhodné mazání řetězu/ lišty
• drobné kamínky v drážce lišty nebo řetězce

 

 

 

B) Řezání je pomalé:


• Tupé zuby
• Omezovací patky příliš vysoké
• Prokluzování spojky
• Drážka lišty je příliš široká
• A, věřte tomu nebo ne, řetěz je obráceně

 

C) Řetěz řeže křivě:


• Nízké omezovací zuby na jedné straně
• Nerovná vodící drážka
• Špatně sesazeny řezací zuby
• Poškození zubů na jedné straně řetězu způsobené kontaktem se zemí, kamenem či jiným cizím předmětem

 

 

 

Zpětný vrh:

Zpětný vrh je jednou z nejběžnějších příčin zranění při práci s motorovou pilou.

 

Ke zpětnému vrhu může dojít , když se pohybující řetěz v místě vrcholu nebo špičky vodící lišty dostane do kontaktu s nějakým  cizím předmětem nebo, když  v průběhu řezání  uvízne kus dřeva v řetězu a řetěz se zadrhne. Kontakt se špičkou nebo vrcholem vodící lišty může způsobit okamžitou zpětnou reakci - vržení vodící lišty vzhůru a proti obsluze pily.  Skřípnutí řetězu u vrcholu vodící lišty může vymrštit vodící lištu přímo proti obsluze pily. Jakákoli z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou a následně vážné poranění obsluhy nebo přihlížejících.

 

Konec vodící lišty řetězové pily je znám jako „NEBEZPEČNÁ ZÓNA ZPĚTNÉHO VRHU“. Dojde-li ke kontaktu s předmětem jako je větev nebo kmen, dojde k nebezpečí náhlého zpětného vrhu.

 

Moderní řetězové pily jsou vybaveny různými prostředky určenými ke  snížení rizika zranění v důsledku zpětného vrhu nebo z jiných příčin. Patří mezi ně brzda řetězu, ochrana přední (levé) ruky, ochrana vrcholu lišty a motorové pily a vodící lišty se sníženým  rizikem zpětného vrhu. Pro zachování ochrany poskytované těmito prostředky je důležité, aby Vaše pila byla správně seřízena a sestavena a aby všechny součástky byly bezpečně připojeny a funkční.

 

Nezáleží na tom, jak je Vaše pila vybavena, OREGON® doporučuje používat řetěz snižující riziko zpětného vrhu, dokud nezískáte dostatek zkušeností se zpětným vrhem.

 

Před použitím jakékoli řetězové pily si pozorně přečtěte bezpečností rady a pokyny výrobce a návod k použití.

 

 

 

 

 
 
 
 
TOPlist